Forskrift om herredsvåpen, Røyken kommune, Buskerud.

DatoFOR-1967-12-15-8
PublisertII 1967 s 795
Ikrafttredelse15.12.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyken kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen, Røyken

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 1967. 

Vedtak av Røyken kommunestyre 13. oktober 1967 om herredsvåpen for Røyken godkjennes.

Herredsvåpenet blir: På blå bunn en gull ildflamme med fem tunger.

Herredsvåpnenet blir: På blå bunn en gul ildflamme med fem tunger.