Forskrift om endring av navn på prestegjeld, Håland prestegjeld, Sola prestegjeld, Rogaland.

DatoFOR-1967-12-15-9
PublisertII 1967 s 793
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHåland prestegjeld, Sola prestegjeld, Jæren prosti, Stavanger bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sola prestegjeld

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra 1. januar 1968 skal navnet på Håland prestegjeld under Jæren prosti i Stavanger bispedømme endres til Sola.