Forskrift om regulering av politidistrikt. Skien i og Telemark politidistrikt i Telemark fylke.

DatoFOR-1968-01-19-6
PublisertII 1968 15
Ikrafttredelse01.02.1968 (delvis)
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien i og Telemark politidistrikt i Telemark fylke
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om regulering av politidistrikt

Fastsatt ved kgl.res. 19. januar 1968. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Det område som i henhold til kongelig resolusjon av 10. februar 1967 er overført fra Skien til Porsgrunn kommune med virkning fra 1. januar 1968, overføres fra Skien til Telemark politidistrikt med virkning fra 1. februar 1968.
2.Nome kommune overføres fra Telemark til Skien politidistrikt fra det tidspunkt departementet bestemmer.