Forskrift om opprettelse av residerende kapellanembete, Lørenskog prestegjeld, Akershus.

DatoFOR-1968-02-23-1
PublisertII 1968 s 83
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog prestegjeld, Nedre Romerike prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av res.kap., Lørenskog

Fastsatt ved kgl.res. 23. februar 1968. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer,

1.opprettes et residerende kapellanembete i Lørenskog prestegjeld i Nedre Romerike prosti i Oslo bispedømme.
2.nedlegges et kallskappellani samme sted.