Forskrift om utskillelse av sokn og prestegjeld, Holmen kapelldistrikt, Asker prestegjeld, Akershus.

DatoFOR-1968-03-29-1
PublisertII 1968 s 138
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHolmen Kapelldistrikt, Asker prestegjeld, Asker og Bærum prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av sokn, Holmen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1968. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Holmen kapelldistrikt i Asker prestegjeld under Asker og Bærum prosti i Oslo bispedømme skilt ut som eget sokn og prestegjeld og med grenser som nærmere fastsettes av departementet.