Forskrift om overføring av soknekall, Sand prestesokn, Suldal prestegjeld, Rogaland.

DatoFOR-1968-03-29-3686
PublisertII 1968 s 138
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSand prestesokn, Suldal prestegjeld, Ryfylke prosti, Stavanger bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om overfør. av soknekall, Sand m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1968. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Sand soknekall under Ryfylke prosti i Stavanger bispedømme nedlagt, og Sand sokn overført til Suldal prestegjeld under samme prosti.