Forskrift om grenseregulering, Vindafjord og Tysvær kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1968-06-28-1
PublisertI 1968 s 877 II 1968 s 356
Ikrafttredelse01.01.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forVindafjord og Tysvær kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Vindafjord m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 28. juni 1968. 

I medhald av lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling vert fastsett:

§ 1.Garden Sponevik, gnr. 189 med alle bruksnr. i Vindafjord kommune i Rogaland fylke vert med verknad frå 1. januar 1969 førd over til Tysvær kommune i same fylke.
§ 2.Mogelege kostnader i samband med gjennomføringa i inndelingsendringa vert å dekkja av Tysvær kommune.