Forskrift om grensefastsettelse, Alvdal og Tynset kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1968-06-28-2
PublisertI 1968 s 877 II 1968 s 357
Ikrafttredelse28.06.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlvdal og Tynset kommuner, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsettelse, Alvdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 28. juni 1968. 

Grensen mellom Alvdal og Tynset kommuner - vest for Glåma - i Hedmark fylke fastsettes å gå fra Aumas løp i Glåma og videre nedetter Glåma til skoglinjen mot Storstrøms skog, så i nordvestlig retning oppetter nevnte skoglinje til riksveien. Følger så riksveien nordover til der hvor nordgrensen for Finktrøen, gnr. 128, bnr. 2 i Tynset, komnmer ned til veien, og så Finktrøens nordgrense vestover til Wesellinjen videre vestover til østgrensen for den del av Strømsåseiendommen som ligger sør for Wesellinjen, gnr. 2, bnr. 18 i Alvdal, deretter sørgrensen for den nevnte del av Strømsåseiendommen, først i sørvestlig, så i vest-nordvestlig og endelig i nordlig retning til Wessellinjen, som så igjen følges vestover til Fosshaugen ved Sivilla. Herfra følger grensen Sivilla til dennes utløp av Savalen (den gamle osen). Fra sistnevnte punkt går grensen rettlinjet i nordvestlig retning til sørvestre spiss av Skolholmen, derfra likeledes rettlinjet i mere nordlig retning til Gråodden, hvorfra grensen følger den nordre og siden den nordvestere strandbredd av Savalen til det punkt hvor rettlinjen fra Garvikodden til Veslevola skjærer strandbredden. Fra sistnevnte punkt går grensen etter den nevnte rettlinje i nordvestlig retning til Veslevola, så i vest-nordvestlig retning til den nordligste av Rundhaugene ved Marsjøåen, og derfra i samme retning til Marsjøåen.

Der hvor grensen følger elv, er det forutsetningen at reglene i lov om vassdragene av 15. mars 1940 § 2 blir betemmende for grensenes nærmere gang.