Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Grimstad prestesokn, Fjære prestegjeld, Aust-Agder.

DatoFOR-1968-08-23-1
PublisertII 1968 s 477
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad soknekall, Grimstad prestesokn, Fjære prestegjeld, Vest-Nedens prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Grimstad

Fastsatt ved kgl.res. 23. august 1968. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Grimstad soknekall under Vest-Nedenes prosti i Agder bispedømme nedlagt og Grimstad sokn overført til Fjære prestegjeld under samme prosti.

Fra samme tid opprettes et residerende kapellanembete i Fjære prestegjeld.