Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Bodin prestegjeld, Kjerringøy prestegjeld, Straumen prestegjeld, Nordland.

DatoFOR-1968-08-23-2
PublisertII 1968 s 478
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodin prestegjeld, Kjerringøy prestegjeld, Straumen prestegjeld, Bodø prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Bodin

Fastsatt ved kgl.res. 23. august 1968. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir det foretatt følgende regulering av Bodin og Kjerringøy prestegjeld under Bodø domprosti i Sør-Hålogaland bispedømme:

1.Straumen sokn i Bodin prestegjeld med tillegg av tilstøtende områder av Bodin sokn blir skilt ut som eget Straumen prestegjeld.
2.Kjerringøy prestegjeld blir nedlagt og dets områder lagt til Bodin prestegjeld.

Kirke- og undervisningsdepartemenet får fullmakt til å fastsette den nøyere grense mellom Bodin og Straumen sokn (prestegjeld).