Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Herad prestegjeld, Lista prestegjeld, Spinsolen prestegjeld, Farsund prestegjeld, Vest-Agder.

DatoFOR-1968-10-11-1
PublisertII 1968 s 546
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHerad prestesokn, Lista prestegjeld, Spindsolen prestesokn, Farsund prestegjeld, Lista prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Herad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 11. oktober 1968. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Herad soknekall under Lista prosti i Agder bispedømme nedlagt og Herad sokn overført til Lista prestegjeld og Spind sokn til Farsund prestegjeld under samme prosti.