Forskrift om utskillelse av eget prestegjeld, Gamvik prestesokn, Tana prestegjeld, Gamvik prestegjeld, Finnmark.

DatoFOR-1968-10-11-2
PublisertII 1968 s 547
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGamvik prestesokn, Tana prestegjeld, Varanger prosti, Nord Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Gamvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 11. oktober 1968. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Gamvik sokn i Tana prestegjeld under Varanger prosti i Nord-Hålogaland bispedømme skilt ut som eget prestegjeld.

Kallskapellanstillingen i Tana prestegjeld blir nedlagt fra samme tid.