Forskrift om opprettelse av sokn og prestegjeld, Jar prestesokn, Jar prestegjeld, Oslo.

DatoFOR-1968-10-18-1
PublisertII 1968 s 555
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forJar prestesokn, Jar prestegjeld, Akser og Bærum prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av sokn, Jar m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. oktober 1968. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir det opprettet et nytt sokn og prestegjeld under Asker og Bærum prosti i Oslo bispedømme av Eik kirkebokføringsdistrikt av Jar sokn og prestegjeld og med grenser og navn som fastsettes av departementet.

Fra samme tid går det residerende kapellanembete i Jar prestegjeld over til det nye prestegjeld.