Forskrift om grenseregulering, Ås og Frogn kommuner, Akershus.

DatoFOR-1968-11-29-1
PublisertII 1968 s 651
Ikrafttredelse29.11.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅs og Frogn kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Ås og Frogn

Fastsatt ved kgl.res. 29. november 1968. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 (jfr. lovendring av 7. juni 1968) om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Med virkning fra 1. januar 1969 blir følgende deler av eiendommer matrikulert i Ås kommune i Akershus fylke overført til Frogn kommune i samme fylke:
1.Klommesten, gnr. 8 bnr. 1 (ca. 120 mål skog + «Baltzerstuen» 4 mål)
2.Skoftestad, gnr.8 bnr. 1 (ca 70 mål skog)
3.Klommesten, gnr. 1 bnr. 3 (ca. 40 mål skog)
4.Klommesten, gnr. 3 bnr. 2 (ca 60 mål skog)
5.Granli, gnr. 3 bnr. 5 (villaeiendom)
6.Sollia, gnr. 1 bnr. 5 (villaeiendom)
7.Eikestykket, gnr. 3 bnr. 7 (ca. 2 mål).
2.Mulige kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringen, dekkes av Frogn kommune.
3.Denne resolusjon trer i kraft straks.