Forskrift om opprettelse av kapellanembete, Fana prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1968-12-06-1
PublisertII 1968 s 658
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFana prestegjeld, Hordaland.
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om kapellanembete i Fana

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1968. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir det opprettet et residerende kapellanembete i Fana prestegjeld under Midhordland prosti i Bjørgvin Bispedømme.