Forskrift om opprettelse av bispedømme, Oslo og Borg bispedømme.

DatoFOR-1969-01-10-7
PublisertII 1969 s 8
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBispedømme Oslo, Bispedømme Borg
HjemmelLOV-1968-05-10
Kunngjort
KorttittelForskrift om Borg bispedømme

Fastsatt ved kgl.res. 10. januar 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.I samsvar med lov om deling av Oslo bispedømme av 10. mai 1968 blir det fastsatt at Østfold og Akershus fylke unntatt Asker og Bærum kommuner fra 1. april 1969 å regne skal skilles ut fra Oslo bispedømme og gå over til et nytt Borg bispedømme med Fredrikstad by som bispesete. Vestre Fredrikstad kirke skal være det nye bispedømmes hovedkirke og domkirke, hvor presteordinasjon blir å utføre.
2.Fra 1. april 1969 skal det nåværende Nedre Borgesyssel prosti utgjøre Fredrikstad domprosti. Domprostembetet skal være knyttet til Vestre Fredrikstad sokneprestembete.
3.- - -