Forskrift om sammenslåing av prestegjeld, Busknes prestegjeld, Valberg prestegjeld, Finnmark.

DatoFOR-1969-01-17-4
PublisertII 1969 s 14
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol sokn, Busknes prestegjeld, Valberg sokn, Borge prestegjeld, Lofoten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av prestegjeld, Hol m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 17. januar 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, bir Hol sokn i Buksnes prestegjeld og Valberg sokn i Borge prestegjeld under Lofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme skilt ut fra de nevnte prestegjeld for sammen å danne et nytt Stamsund prestegjeld.
2.Fra samme tid blir kallskapellanstillingen i Buksnes prestegjeld nedlagt.