Forskrift om grenseregulering, Dovre og Folldal kommuner, Oppland.

DatoFOR-1969-02-07-1
PublisertII 1969 s 98
Ikrafttredelse01.01.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forDovre og Folldal kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Dovre m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 7. februar 1969. 

1.Med virkning fra 1. januar 1970 blir de 3 vestre Bergsengsetergårdene (gnr.1 bnr. 2 Bergsengseter, bnr. 3 Nordre Bergsengeter og bnr. 9 Heimtun) i Dovre kommune i Oppland fylke overført til Folldal kommune i Hedmark fylke.

Den nye kommune- og fylkesgrense i området går fra det punkt hvor Øyabekken rinner ut i Folla og i rett linje til Heimskaret.

2.Mulige kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringen, dekkes av Folldal kommune.
3.Denne resolusjon trer i kraft straks.