Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Evanger prestesokn, Voss prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1969-04-18-1
PublisertII 1969 s 235
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvanger prestesokn, Voss prestegjeld, Hardanger og Voss prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Evanger m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. april 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Frå den tid Kyrkje- og undervisningsdepartementet fastset, blir Evanger soknekall under Hardanger og Voss prosti i Bjørgvin bispedømme lagt ned og Evanger sokn ført over til Voss prestegjeld under same prosti.