Forskrift om grenseregulering, Time og Gjesdal kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1969-04-18-2
PublisertII 1969 s 236
Ikrafttredelse18.04.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forTime og Gjesdal kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Time m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. april 1969. 

I medhald av § 1 i lov 21. desember 1956 (jfr. lovendring 7.juni 1968) om endring i kommunal inndeling vert fastsett:

1.Med verknad frå 1. januar 1970 vert gnr. 32 bnr. 5 og 19 i Time kommune i Rogaland fylke ført over til Gjesdal kommune i same fylke.
2.Moglege kostnader som gjennomføringa av inndelingsendringa fører med seg, skal Gjesdal kommune greia ut.
3.Denne resolusjon trer i kraft straks.