Forskrift om endring i kommunal inndeling, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1969-04-18-3
PublisertII 1969 s 236
Ikrafttredelse18.04.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunal inndeling, Rennebu m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. april 1969. 

I medhald av § 1 i lov av 21. desmber 1956 (jfr. lovendring av 7. juni 1968) om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Med virkning fra 1. januar 1970 blir ca. 70 dekar av eiendommen Garlia, gnr. 169 bnr. 1 i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag fylke, beliggende i Tynset kommune i Hedmark fylke, overført til Rennebu kommune. Den nye grense mellom Tynset og Rennebu kommuner og mellom Hedmark og Sør-Trøndelag fylker forutsettes nærmere klarlagt ved sinere grensegangsforretning.
2.Mulige kostnader som påløper i samband med gjennomføringen i av inndelingsendringen, dekkes av Rennebu kommune.
3.Denne resolusjon trer i kraft straks.