Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Stor-Elvdal prestegjeld, Hedmark.

DatoFOR-1969-04-25-1
PublisertII 1969 s 241
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSollia soknekall, Stor-Elvdal prestegjeld, Nord-Østerdal prosti, Sollia soknekall, Stor-Elvdal prestegjeld, Sør-Østerdal prosti, Hamar bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Stor-Elvdal

Fastsatt ved kgl.res. 25. april 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Sollia soknekall under Nord-Østerdal prosti i Hamar bispedømme nedlagt og Sollia sokn overført til Stor-Elvdal prestegjeld under Sør-Østerdal prosti i samme bispedømme.