Forskrift om opprettelse av prestegjeld, Hinna prestegjeld, Hillevåg prestegjeld, Rogaland.

DatoFOR-1969-04-25-2
PublisertII 1969 s 241
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHinna menighet, Hinna prestegjeld, Hillevåg menighet,
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av prestegjeld, Hinna m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 25. april 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir de områder av Hinna menighet under Stavanger domprosti i Stavanger bispedømme som nå utgjør Hillevåg (Kvalaberg) småkirkemenighet, skilt ut som en selvstendig Hillevåg menighet.

Departementet gis fullmakt til å fastsette de nærmere grenser for den nye menighet.