Forskrift om grensefastsettelse, Balsfjord og Tromsø kommuner, Troms.

DatoFOR-1969-05-09-1
PublisertII 1969 s 274
Ikrafttredelse09.05.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalsfjord og Tromsø kommuner, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskr. om grensefastsettelse, Balsfjord m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. av 9. mai 1969. 

Grensen mellom Balsfjord og Tromsø kommuner i Troms fylke fastsettes slik:

Grensen begynner i varden i det trigonometriske punkt på Piggtind (1504,7 m.o.h.) i grensen mot Storfjord herred og går i nord-nordøstlig retning rettlinjet til toppen av Durmålstind (1340 m.o.h.) og videre i nordlig retning rettlinjet til toppen av Vartind (1151 m.o.h.). Grensen går så om lag 1 km vestover etter vasskillet fram til varden på en vesentlig utløper av Vartind (1030 m.o.h.). Fra dette punktet går grensen slik som fastsatt av jordskifteretten ved grensegangsforretning den 25. september 1953 i rett linje i nordvestlig retning til brua over Lakselva syd for gården Håkstad, videre i nordøstlig retning retning etter Lakselva til ca. 1.000 m i rett linje fra brua, vinkler her og går i nordnordvesltlig retning rettlinjet til toppen øst for Kjerstifjell hvor jordskifterettens grensefastsettelse slutter. Herfra går grensen i vestlig hovedretning etter vasskillet over høyderyggen mellom Skulvadalen og Tverrelvskardet, over toppen av Rasmustind (1224 m.o.h.), herfra i mer sørlig retning over passet mellom Tiurdalen og Tverrelvskardet, derpå i vest og nordvestlig retning over toppen 1104 m.o.h. og nordre utløper av Henriktind til Litletind (1024 m.o.h.). Herfra fortsetter grensen mot nordvest rettlinjet til, og etter eiendomsgrensen for nybrottet Klarheim i Tromsø (Ullsfjord) til Laksevatnet, over dette vatnet til en liten odde på nordsiden av vatnet hvor Gottelva faller i vatnet og så rettlinjet til fossen i Storelva. Grensen følger så denne elva i nord-vestlig retning til en liten vasspytt inne i Gjømmerdalen og går så i nordvestlig retning etter det dypeste av Gjømmerdalens indre botn og opp på Tverrfjellet. Herfra går grensen et lite stykke i østlig og derpå i nordlig hovedretning etter høyeste, skarpe vasskillseggen straks vest for to større ubenevnte breer til toppen av en spiss fjelltopp uten navn (1224 m.o.h.) øst for botnetn av Smalatdalen. Fra dette punkt går grensen i vestlig hovedretning etter vasskillet mellom Smalatdalen og Mellomdalen fram til toppen av Smalatind (1244 m.o.h.) og går så i vest-sydvestlig retning til en mot sydvest gående, bratt markert egg av samme fjell. Herfra går grensen i omtrent samme retning i samsvar med eiendomsgrensen for Sakariasjord i Tromsø (Tromsøysund), fastsatt av jordskifteretten i 1908, fram til grensemerke verd riksvegen i Lavangsdalen. Kommunegrensen går så videre i om lag samme retning ca. 800 m etter vasskillet mellom Lavangselva og Sørbotnelva.