Forskrift om utvidelse og nedleggelse av prestegjeld, Gimsøy prestegjeld, Vågan prestegjeld, Svolvær prestegjeld, Nordland.

DatoFOR-1969-05-14-1
PublisertII 1969 s 281
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGimsøy prestegjeld, Vågan prestegjeld, Svolvær prestegjeld, Lofoten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Grimsøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. mai 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir det foretatt følgende regulering av Gimsøy, Vågan og Svolvær prestegjeld under Lofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme:

1.De områder i Vågan kommune som ligger vest for en linje trukket mellom Kjellbergbukten og Festvågaksla danner Vågan prestegjeld. Områdene østenfor denne grenselinje danner Svolvær prestegjeld.
2.Gimsøy sokneprestembete blir nedlagt.

Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette den nøyere grense mellom Vågan og Svolvær prestegjeld.