Forskrift om sammenslåing av Melhus og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1969-05-23-2
PublisertII 1969 s 311
Ikrafttredelse23.05.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forMelhus og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av kommuner, Melhus m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 23. mai 1969. 

Grensen mellom Melhus og Midtre Gauldal kommuner i Sør-Trøndelag fylke på strekningen vest for Gaula nord for Haga bru fastsettes slik:

Kommunegrensen følger ved nåværende eiendomsgrense mellom eiendommene Vindsmælen i Melhus og Engabakken (tidligere Støren prestegård) i Midtre Gauldal og fortsetter i samme retning som nedre del av denne, over Norges Statbaners eiendom ut til djupålen for elven Gaula. Grensen følger så djupålen i elven til den skjærer retningen for greneslinjen mellom kommunene på østsiden av elven.

Grensen forutsettes avmerket i terrenget.