Forskrift om opprettelse av residerende kallskapellanembete, Åsane prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1969-09-12-1
PublisertII 1969 s 700
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsane prestegjeld, Hordaland.
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Åsane residerende kallskap.

Fastsatt ved kgl.res. 12. september 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Frå den tida Kyrkje- og undervisningsdepartementet fastset vert det oppretta eit residerande kallskapellanembete i Åsane prestegjeld under Osterøy prosti i Bjørgvin bispedømme.