Forskrift om opprettelse av residerende kapellanembete, Tromsøy prestegjeld, Troms.

DatoFOR-1969-09-12-2
PublisertII 1969 s 700
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsøy prestegjeld, Tromsø prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av res.kap., Tromsøy

Fastsatt ved kgl.res. 12. september 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir det opprettet et residerende kapellanembete i Tromsøy menighet under Tromsø domprosti i Nord-Hålogaland bispedømme.