Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Fiskum prestegjeld, Eiker prestegjeld, Buskerud.

DatoFOR-1969-09-12-3
PublisertII 1969 s 700
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFiskum prestegjeld, Eiker prestegjeld, Drammen prosti, Tunsberg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Fiskum m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 12. september 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Fiskum soknekall under Drammen prosti i Tunsberg bispedømme nedlagt og Fiskum sokn overført til Eiker prestegjeld under samme prosti og bispedømme.