Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Lårdal og Mo prestegjeld, Telemark.

DatoFOR-1969-09-12-4
PublisertII 1969 s 700
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLårdal og Mo prestegjeld, Vest-Telemark prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Lårdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 12. september 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Frå den tid Kyrkje- og undervisningsdepartementet fastset, blir Lårdal og Mo prestegjeld under Vest-Telemark prosti i Agder bispedømme slegne saman til eitt prestegjeld med namn som departementet fastset.