Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Holum prestegjeld, Bjelland prestegjeld, Nord-Audnedal prestegjeld, Søgne prestegjeld, Sør-Audnedal prestegjeld, Vest-Agder.

DatoFOR-1969-10-24-1
PublisertII 1969 s 850
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjelland sokn, Holum prestegjeld, Konsmo sokn, Bjelland prestegjeld, Finsland sokn, Nord-Audnedal prestegjeld, Vigmostad sokn, Søgne prestegjeld, Åseral sokn, Sør-Audnedal prestegjeld,
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Holum m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 24. oktober 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir det foretatt følgende prestegjeldsreguleringer i Mandal prosti:

Holum prestegjeld utvides med Bjelland sokn av Bjelland prestegjeld.

Nord-Audnedal prestegjeld opprettholdes med Konsmo sokn og tillegges Åseral sokn (prestegjeld) samt Grindheim sokn av Bjelland prestegjeld.

Søgne prestegjeld utvides med Finsland sokn av Bjelland prestegjeld.

Sør-Audnedal prestegjeld utvides med Vigmostad sokn av Nord-Audnedal prestegjeld.

Åseral og Bjelland sokneprestembeter blir lagt ned.