Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Tranøy prestegjeld, Sørreisa prestegjeld, Troms.

DatoFOR-1969-11-06-2
PublisertII 1969 s 876
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørreisa sokn, Tranøy prestegjeld, Dyrøy sokn, Sørreisa prestegjeld, Senja prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Sørreisa m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 6. november 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Sørreisa og Dyrøy sokn i Tranøy prestegjeld under Senja prosti i Nord-Hålogaland bispedømme skilt ut som et eget Sørreisa prestegjeld.