Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Sunndal prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1969-11-21-1
PublisertII 1969 s 906
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forØksendal sokn, Ålvundeid, Sunndal prestegjeld, Sunndal prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Øksendal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. november 1969. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Øksendal sokneprestembete under Indre Nordmøre prosti i Nidaros bispedømme nedlagt og Øksendal og Ålvundeid sokn overført til Sunndal prestegjeld under samme prosti.
2.Kirke- og undervisningsdepartementet bemyndiges til å treffe avgjerd om opprettelse av et residerende kapellanembete i Sunndal prestegjeld.