Forskrift om endring i kirkesokn, Bjarkøy sokn, Sandsøy sokn, Trondenes prestegjeld,

DatoFOR-1970-01-16-1
PublisertII 1970 s 26
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjarkøy sokn, Sandsøy sokn, Trondenes prestegjeld, Trondenes prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om endr. i kirkesokn, Bjarkøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 16. januar 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Bjarkøy sokneprestembete under Trondenes prosti i Nord-Hålogaland bispedømme nedlagt og Bjarkøy og Sandsøy sokn overført til Trondenes prestegjeld under samme prosti.
2.Fra samme tid blir det opprettet et residerende kapellanembete i Trondenes prestegjeld.