Forskrift om utvidelse/innskrenkning av soknekall, Herdla soknekall, Askøy prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1970-01-22-1
PublisertII 1970 s 64
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHerdla soknekall, Askøy prestegjeld, Nordhordland prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av soknekall, Herdla m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 22. januar 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Frå den tid Kyrkje- og undervisningsdepartementet fastset, blir Herdla soknekall under Nordhordland prosti i Bjørgvin bispedømme lagt ned og Herdla sokn overført til Askøy prestegjeld i same bispedømme.
2.Fra same tid blir det skipa eit residerande kapellanembete i Askøy prestegjeld.