Forskrift om fylkesvåpen og fylkesflagg, Vestfold.

DatoFOR-1970-01-31-1
PublisertII 1970 s 70
Ikrafttredelse30.01.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfold fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Vestfold

Fastsatt ved kgl.res. 30.januar 1970. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Vestfold fylkesting 3. desember 1969 om våpen for Vestfold fylke godkjennes.

Fylkesvåpenet blir: På rød bunn en gull kongekrone.

Fylkesflagget blir: På rød bunn en gul kongekrone.