Forskrift om sammenslåing av prosti, Drammen prosti, Eiker prosti, Buskerud.

DatoFOR-1970-02-20-2
PublisertII 1970 s 123
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNedre Eiker prestegjeld, Drammen prosti, Modum prestegjeld, Eiker prestegjeld, Sigdal prestegjeld, Krødsherad prestegjeld, Drammen prosti, Eiker prosti, Tunsberg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av prosti, Drammen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 20. februar 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Nedre Eiker, Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad prestegjeld skilt ut fra Drammen prosti for å utgjøre et nytt, Eiker prosti.