Forskrift om grenseregulering, Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1970-03-13-2
PublisertI 1970 s 481 II 1970 s 220
Ikrafttredelse01.01.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forFroland og Birkenes kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Froland m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 13. mars 1970. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 (jfr. lovendring 7. juni 1968) om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

Punkt 1 i kgl.res. 4. juli 1969 om grenseregulering mellom Froland og Birkenes kommuner skal ha følgende ordlyd:

Med virkning fra 1. januar 1970 blir eiendommen Neset (Plassen( gnr. 70, bnr. 21, Råbudalen gnr. 71, bnr. 1 og Sørlandsbanen gnr. 71, bnr. 2 i Froland kommune i Aust-Agder fylke overført til Birkenes kommune i samme fylke.