Forskrift om innskrekning i sokneprestembete Levanger prestegjeld, Indreøy prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1970-05-22-1
PublisertII 1970 s 432
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forMosvik sokn, Inderøy prestegjeld, Nord-Innherad prosti, Ytterøy sokn, Levanger prestegjeld, Sør-Innherad prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om prestegjeld i Innherad

Fastsatt ved kgl. res. 22. mai 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Ytterøy sokneprestembete under Sør-Innherad prosti i Nidaros bispedømme nedlagt, og Ytterøy sokn overført til Levanger prestegjeld under samme prosti, og Mosvik sokn overført til Inderøy prestegjeld under Nord-Innherad prosti i samme bispedømme.