Forskrift om herredsvåpen, Nedre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1970-06-26-1
PublisertII 1970 s 663
Ikrafttredelse26.06.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forNedre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen, Nedre Eiker

Fasrsatt ved kgl.res. av 26. juni 1970. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Nedre Eiker kommunestyre 18. desember 1969 om herredsvåpen for Nedre Eiker godkjennes.

Herredsvåpenet blir: På rød bunn tre gull eikeblad, to over ett.

Herredsflagget blir: På rød bunn tre gule eikeblad, to over ett.