Forskrift om opprettelse av residerende kapellanembete, Harstad prestegjeld, Troms.

DatoFOR-1970-08-14-1
PublisertII 1970 s 713
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad prestegjeld, Trondenes prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av res.kap., Harstad

Fastsatt ved kgl.res. 14. august 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer opprettes et residerende kapellanembete i Harstad prestegjeld under Trondenes prosti i Nord-Hågaland bispedømme.