Forskrift om opprettelse av soknekall, Rælingen sokn, Rælingen prestgjeld, Akershus.

DatoFOR-1970-08-21-1
PublisertII 1970 s 750
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRælingen sokn, Rælingen prestegjeld, Nedre Romerike prosti, Borg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av soknekall, Rælingen

Fastsatt ved kgl.res. 21. august 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Rælingen sokn i Fet prestegjeld under Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme skilt ut som et eget Rærlingen soknekall.