Forskrift om opprettelse av prestegjeld, Nenset prestegjeld, Gimsøy prestegjeld, Skien prestegjeld, Solum bispedømme, Telemark.

DatoFOR-1970-08-21-2
PublisertII 1970 s 750
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNenset prestegjeld, Gimsøy prestegjeld, Solum prestegjeld, Skien prestegjeld, Skien prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om prestegjeld i Telemark

Fastsatt ved kgl.res. 21. august 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir det foretatt følgende regulering av Skien og Solum prestegjeld under Skien prosti i Agder bispedømme:

Det skilles ut et nytt prestegjeld av Gimsøy kirkebokføringsdistrikt i Skien med tillegg av tilstøtende områder av Solum sokn (prestegjeld).

Nedre Solum kirkebokføringsdistrikt med tettbebyggelsene Nenset og Klyve i Solum sokn og prestegjeld skilles ut som eget prestegjeld, betjent av sokneprest og residerende kapellan.

2.Kirke- og undervisningsdepartementet bemyndiges til å fastsette navn og grenser for de nye prestegjeld.