Forskrift om opprettelse av residerende kapellanembete Lade menighet, Lade prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1970-09-18-1
PublisertII 1970 s 807
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLade menighet, Lade prestegjeld, Nidaros prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av res.kap., Lade

Fastsatt ved kgl.res. 18. september 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer opprettes et residerende kapellanembete i Lade menighet i Trondheim, og nedlegges et kallskapellani samme sted.