Forskrift om opprettelse av residerende kapellanembete, Levanger prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1970-09-18-2
PublisertII 1970 s 807
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger prestegjeld, Sør-Innherad prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av res.kap., Levanger

Fastsatt ved kgl.res. 18. september 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer opprettes et residerende kapellanembete i Levanger prestegjeld under Sør-Innherad prosti i Nidaros bispedømme.