Forskrift om utvidelse av prestegjeld, Fjotland prestegjeld, Kvinesdal prestegjeld, Vest-Agder.

DatoFOR-1970-09-25-2
PublisertII 1970 s 811
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFjotland prestesokn, Kvinesdal prestegjeld, Flekkefjord prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av prestegjeld, Fjotland m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 25. september 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Fjotland soknekall under Flekkefjord prosti i Agder bispedømme nedlagt og Fjotland sokn overført til Kvinesdal prestegjeld under samme prosti.

Fra samme tid opprettes et residerende kapellanembete i Kvinesdal prestegjeld.