Forskrift om opprettelse av prestegjeld, Byneset prestegjeld, Klæbu prestegjeld, Heimdal prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1970-10-23-1
PublisertII 1970 s 959
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forByåsen menighet, Ilen menighet, Nidaros prosti, Leinstrand prestesogn, Byneset prestegjeld, Tiller prestesogn, Klæbu prestegjeld, Heimdal prestegjeld, Klæbu prestegjeld, Nidaros prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av prestegjeld, Byåsen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 23. oktober 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Det opprettes et nytt prestegjeld bestående av områder av Byåsen og Ilen menigheter, betjent av sokneprest og residerende kapellan.

Leinstrand sokn i Melhus prestegjeld blir delt, slik at områdene med tettbebyggelsen Heimdal skilles ut som eget sokn med Heimdal kapell som soknekirke, for sammen med Tiller sokn i Klæbu prestegjeld å utgjøre et nytt prestegjeld, betjent av sokneprest og residerende kapellan.

Det gjenværende Leinstrand sokn blir overført til Byneset prestegjeld.

2.Kirke- og undervisningsdepartementet bemyndiges til å fastsette navn og grenser for de nye prestegjeld og til å treffe bestemmelse om gjennomføringen av reguleringen.