Forskrift om grenseregulering, Lyngdal og Farsund kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1970-11-06-1
PublisertI 1970 s 1396 II 1970 s 978
Ikrafttredelse01.01.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forLyngdal og Farsund kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Lyngdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res av 6. november 1970. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desemer 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Gårdene Ytre og Indre Skarstein, gnr. 55 og 56 i Ådneskår krets i Lyngdal herredskommune i Vest-Agder fylke overføres med virkning fra 1. januar 1971 til Farsund bykommune i samme fylke.
2.Kostnadene ved gjennomføringen av grensereguleringen dekkes av Farsund kommune.