Forskrift om navn på prestegjeld, Holum prestegjeld, Marnardal prestegjeld, Vest-Agder.

DatoFOR-1970-12-04-1
PublisertII 1970 1095
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHolum prestegjeld, Marnardal prestegjeld, Mandal prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om navn på prestegjeld, Holum m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 4. desember 1970. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Navnet på Holum prestegjeld under Mandal prosti i Agder bispedømme skal fra 1. januar 1971 endres til Marnardal.