Forskrift om fylkesvåpen og fylkesflagg, Telemark

DatoFOR-1970-12-18-3
PublisertI 1970 s 1653 II 1970 s 1190
Ikrafttredelse18.12.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forTelemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskr. om fylkesvåpen og fylkesflagg, Telemark

Fastett ved kgl.res. av 18. desember 1970. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtaket i Telemark fylkesting 10. november om våpen for Telemark fylke vert godkjent.

Fylkesvåpnet vert: På gull botn ei oppveksande svart bondestridsøks.

Fylkesflagget vert: På gul botn ei oppveksande svart bondestridsøks.